QSat

قوانین ساختار تیم

 1. هر تیم دارای یک سرپرست است که مسئولیت کلیه فعالیت‌های تیم شامل تایید مستندات تحویلی، مکاتبه و ارتباط با دبیرخانه را دارد. سرپرست تیم باید حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد:
  • عضو هیئت علمی
  • دانش‌آموخته مقطع دکتری
  • دارای حداقل ۴ سال سابقه و یا تجربه فعالیت در حوزه‌های فضایی
 2. سرپرست تیم می‌تواند یک نفر را به عنوان نماینده به دبیرخانه معرفی کند. ثبت‌نام تیم در وب‌سایت رقابت توسط سرپرست یا نماینده تیم انجام می‌شود.
 3. هر تیم می‌تواند حداقل ۵ و حداکثر ۱۰ عضو داشته باشد. تعداد اعضای تیم در طول مسابقه حداکثر تا ۵۰ درصد می‌تواند تغییر کند. هرگونه تغییر ترکیب اعضای تیم باید به دبیرخانه اطلاع داده شود.
 4. نقش هر یک از اعضای تیم در هنگام ثبت‌نام، در وب‌سایت تعیین می‌شود. هر فرد فقط در یک تیم می‌تواند عضویت داشته باشد.
 5. هر تیم در هنگام ثبت‌نام، یک نام مستعار یا تجاری، انتخاب می‌کند که این نام در طول مراحل مسابقه ثابت باقی می‌ماند.
poster

ثبت‌نام

ثبت‌نام به عنوان
بارگذاری خلاصه سوابق سرپرست تیم
بارگذاری اطلاعات اعضای تیم (فایل با پسوند xls)