QSat

فهرست تیم‌های تایید شده برای شرکت در رویداد

فهرست تیم‌های تایید شده برای شرکت در رویداد

پس از بررسی درخواست‌های ارسال شده به دبیرخانه مسابقه، سه جلسه فشرده توسط کمیته علمی برگزار شد. در این جلسات، طی مصاحبه و ارزیابی اولیه با حضور سرپرست/نماینده تیم‌ها، فهرست زیر مورد تایید و پذیرش برای شرکت در رویداد قرار گرفت.
دبیرخانه مسابقه، ورود این تیم‌ها به رویداد را خوش‌آمد می‌گوید و آرزوی موفقیت در کسب این تجربه حرفه‌ای لذت‌بخش را دارد. لطفا برای اطلاع از زمان شروع دوره‌های آموزشی و نحوه شرکت در آنها و همچنین مراسم افتتاحیه رویداد، اخبار بعدی سایت را دنبال کنید.

به امید دیدار در رویداد افتتاحیه
دبیرخانه مسابقه Qsat

فهرست تیم‌های تایید شده برای شرکت در رویداد